Skip to main content

Opleidingen

Bij Nobleo Manufacturing verwachten wij van iedereen dat ze hun eigen talenten en kansen optimaal benutten. Als je wilt werken aan technisch uitdagende en innovatieve industrialisatieprojecten, is het nodig de lat steeds hoger te leggen. Maar ook open te staan voor constructieve feedback van vakcollega’s.

Talenten en kansen optimaal benutten

De lat steeds hoger leggen

Om je kennis en ervaring zowel te verbreden als te verdiepen, ontwikkelen en organiseren wij regelmatig opleidingen, kennissessies en intervisiebijeenkomsten rondom uiteenlopende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als Process Improvement en logistieke IT-tools. Naast vakinhoudelijke thema’s besteden we ook aandacht aan soft skills die bijdragen aan de effectieve samenwerking binnen projecten.

Lean Six Sigma

Onze experts zijn Lean Six Sigma getraind. Periodiek worden trainingen verzorgd voor intern gebruik en op aanvraag voor onze klanten.

Stakeholder management 

Een voorbeeld van zo’n soft skills training, is de training “Stakeholder Management & Influencing without power”. Deze training bood onze Nobleanen handvaten die van pas komen gedurende een project.