5S+1 Implementatie

Een internationaal opererend warehousing bedrijf met verschillende locaties in Europa en de rest van de wereld.

Opdracht

De opdracht was het aanbrengen van een basisstructuur met een ondergrens ten aanzien van orde en netheid en visual management in de verschillende public warehouses en kantoren. Dit zou de structuur volgen van de 5S+1 Lean filosofie.

Aanpak

Het plan van aanpak bestond uit het zorgdragen voor een goede baseline waarbij oude belijningen en labels op racking verwijderd werden. Hierna zouden nieuwe banners, reklocaties en staging locatieborden bedrijfsbreed worden aangebracht. In persoonlijke gesprekken met de verschillende operations managers en business unit director werden de stappen besproken en doorgevoerd.

Neem contact op

Resultaten

Er is een goede basis gelegd op het gebied van visual management met o.a. een Campus breed visual management document en een eerste opzet om visual management borden te gebruiken. Medewerkers en lijnkaders zijn 5S+1 getraind en is er trainingsmateriaal beschikbaar gesteld voor inhuurkrachten om zo de 5S+1 cultuur op alle niveaus uit te dragen. Er is gezorgd voor een goede frequente overlegstructuur met operations managers en de Quality en Health and Safety afdelingen. Ook is een start gemaakt met gemba walks, waarbij managementleden betrokken werden om de rondes mee te lopen om zo ook de kloof tussen werkvloer en kantoor te verkleinen. Daarnaast is een start gemaakt met het standaardiseren van de werkplekken over de verschillende klanten heen. Voor een aantal kantoorafdelingen is er een clean desk policy ingericht waarbij de input van medewerkers een belangrijke succesfactor was. 

“Operational excellence in international warehousing omgevingen op zijn best!”