Assemblage Doorlooptijd Reductie

Deze grote Nederlandse producent van medische apparatuur assembleert grote en complexe medische systemen op klantspecificatie.

Opdracht

De lange end-to-end assemblage doorlooptijd resulteert in hoge opslag kosten en beslag op werkkapitaal. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door globale inkoop inclusief transport over zee van de grootste component, anderzijds door grote variatie van de klantvraag inclusief markt gedreven vertragingen. Tevens speelt de complexiteit van het assemblageproces een belangrijke rol: bijvoorbeeld koppelingen aan subassemblages en inspecties en tests als gevolg van kwaliteitseisen en verplichte regelgeving.

De hoofdvraag was het reduceren van de totale verblijftijd op de locatie en van de doorlooptijd van de assemblage met focus op de supply chain van de hoofd component en op de assemblage van het gehele systeem.

Vraag en levering van de hoofd component zijn niet gekoppeld, hetgeen leidt tot enerzijds te veel buffer van halffabricaten en anderzijds te lange levertijden van gerede systemen. Deze grote buffer leidt tot overbelasting van de beschikbare opslagcapaciteit. Hiernaast veroorzaakt het complexe tweetraps assemblageproces inefficiënt transport van de grote en zware apparatuur en tevens gebrek aan overzicht van status en locatie van onderhanden werk. Dit leidt bovendien tot inefficiënt gebruik van de beperkte capaciteit van de assemblage stations, hetgeen nog meer vertraging veroorzaakt.

Aanpak en resultaten

De samenwerking en communicatie met de overzeese leverancier van de hoofd component zijn verbeterd, resulterend in een betrouwbare, pull gebaseerde toelevering en 50% reductie van buffer van hoofd componenten. Om overzicht te creëren van status en locatie van onderhanden werk is een visueel hulpmiddel ontwikkeld met als resultaat substantiële reductie van transport- en zoektijd. Met behulp van Lean concepten en tools is de assemblage van klantsystemen omgevormd tot een ononderbroken one-piece flow, resulterend in een ruimschootse halvering van de doorlooptijd en in verbetering van de klant order flexibiliteit. Hiertoe is de assemblage omgevormd tot een gebalanceerd multi-station proces, hetgeen de introductie van een hulpmiddel voor verplaatsing van de zware systemen noodzakelijk maakte. Dit heeft tevens de operatortaken vereenvoudigd en flexibiliteit verhoogd

Neem contact op

“We could not have achieved the substantial lead time reduction without end-to-end involvement of suppliers, the on-site team and the market.”