Terug naar het Stadskantoor met Corona maatregelen

Nobleo Manufacturing heeft de mensenstroom van een groot stadskantoor met 3500 aanwezigen per dag gesimuleerd met als doel om de veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen in de 1,5 meter samenleving, rekening houdend met de corona maatregelen.

Opdracht

Het stadskantoor van een gemeente moest vanwege COVID-19 noodgedwongen maatregelen nemen door hun werknemers thuis te laten werken. Echter wenste de gemeente meer werknemers naar het stadskantoor te laten gaan, waardoor aanvullende maatregelen in het gebouw nodig waren om de veiligheid van de werknemers te bewaken. Nobleo Manufacturing is gevraagd om dit te waarborgen middels het simuleren en evalueren van verschillende maatregelen op de werknemers- en bezoekersstroom in het stadskantoor.

Aanpak

Om tot een passend advies te komen is Nobleo Manufacturing begonnen met het bepalen van de situatie in het stadskantoor zoals deze was vóór Corona. Rekening houdend met de aankomst- en vertrektijden van de werknemers en de bezoekers is er een zogenoemde baseline van het simulatiemodel bepaald. In samenwerking met het stadskantoor is dit model geverifieerd. Op basis van het baselinemodel kan het effect van maatregelen worden nagebootst op een realistische weerspiegeling van de werkelijkheid.

Vervolgens simuleerden we de situatie zoals deze zou zijn als alle gebruikelijke aanwezigen naar het stadskantoor zouden komen, maar iedereen 1,5 meter afstand houdt. De grote toestroom aan werknemers en bezoekers zorgde voor grote opstoppingen in het model op drukke plekken. Met name de liften – waar vanwege de afstandsregeling steeds maar 2-3 personen in konden ten opzichte van de hiervoor gebruikelijke 6 tot 9 – zorgden voor een capaciteitsprobleem.

In samenwerking met het stadskantoor zijn er aanvullende maatregelen opgesteld en gesimuleerd om verschillende scenario’s te presenteren en analyseren. De verschillende scenario’s zijn uiteindelijk geëvalueerd met het stadskantoor, waaruit concrete aanvullende maatregelen zijn gekomen.

Resultaten

De uitgevoerde scenario’s zijn geëvalueerd middels de volgende analyses:

  • Wachttijden bij trappen, ingangen en liften
  • Looptijdanalyses van werknemers en bezoekers
  • Grafische 3D weergaves van de verschillende scenario’s in het stadskantoor

Gecombineerd hebben deze analyses de effecten aangetoond van de aanvullende maatregelen:

  • Aankomsttijden van medewerkers reguleren om de aankomstpieken te onderdrukken
  • Eenrichtingsverkeer voor bepaalde gebieden om het mogelijk te maken om 1,5 meter afstand te houden in kleinere ruimtes
  • Liftgebruik reguleren om de liften efficiënter en veiliger te kunnen gebruiken
Neem contact op

“Using our simulation experiences in the industrial sector, we were able to provide useful advice on how to manage employee and visitor flow.”

Berend Steenhuisen – Logistic Optimization Engineer