Het Introduceren Van Twee Nieuwe Automodellen

Bij deze Europese automotive producent zijn in 2016 het eerste nieuwe model en in 2017 het tweede nieuwe model gelanceerd voor serie productie op dezelfde, reeds bestaande productielijn. Dit heeft geleid tot meer complexiteit (door meer varianten) in lineside layout, hogere complexiteit en frequentie van line feeding naar de productielijnen en tevens tot toename van benodigde vierkante meters door verschuiving van opslagcapaciteit naar productie en logistieke randvoorwaarden.

Opdracht 

De opdracht was het creëren van een tweetraps Logistiek Structuur Concept (LSC), een strategisch projectplan en een structuur voor de implementatie van de hierboven genoemde logistieke uitdagingen. Om dit mogelijk te maken is een multifunctioneel projectteam samengesteld. Een kwaliteitsanalyse wees uit dat de technische prestatie van de paintshop een goede basis vormde. Er diende “slechts” een nieuwe opzet voor de productiebeheersing te worden georganiseerd.

Aanpak 

Peter werd gepositioneerd als algemene projectleider in het Logistics Steering Committee, rapporterend aan het Senior Management. Hij heeft een projectteam gevormd bestaande uit deelnemers van de moedermaatschappij, de productielocatie en Nobleo Manufacturing. Dit projectteam heeft als referentie meerdere fabrieken van de moedermaatschappij bestudeerd.

Resultaten 

Het eerste nieuwe model heeft de Start Of Production gepasseerd binnen de ontwerpeisen van het Logistics Steering Committee met nieuwe investeringen in apparatuur zoals E-frames en IT zoals Linefeeding software. Het tweede nieuwe model heeft de Start Of Production gepasseerd binnen de ontwerpeisen van het Logistics Steering Committee met nieuwe investeringen in logistieke infrastructuur zoals de uitbreiding van het logistieke magazijn, de bouw van een nieuw Small Box Warehouse en de invoering van een stoelenmagazijn.

Meer weten?

Neem contact op met Peter via peter.thissen@nobleo.nl of vul ons contactformulier in.

Neem contact op