New Automotive Engine Development

Onze klant, een Nederlandse automotive OEM, werkt aan de ontwikkeling van nieuwe motoren voor model jaar ’21, waarbij striktere emissie wetgeving op globale schaal hogere standaarden vereist. Bij deze uitdaging worden ook de externe leveranciers van motor en brandstof management systemen betrokken.

Opdracht:

Eén specifieke leverancier heeft moeite om de productie van een vitale brandstof injectie component op het vereiste tempo en kwaliteitsniveau te brengen. Gegeven het risico voor het behalen van de ontwikkeling deadlines heeft onze klant besloten om een speciaal team te vormen, waarbij wij zijn gevraagd om te ondersteunen met root cause analyse en proces ontwikkeling.

Kansen voor verbetering zijn:

  • Meet Systeem Analyse van de in-proces metingen en specifiek van de functionele test.
  • Relaties vaststellen tussen Key Performance Variabelen en test resultaten van het eindproduct.
  • Waar nodig verbetering van productie en assemblage van kritische componenten.

Aanpak:

Bezoeken aan de faciliteiten van de leverancier hebben inzicht verschaft in de kritische pilot productie stappen en in de manier waarop zij zich hebben georganiseerd om deze uitdaging aan te pakken.

De volgende onderwerpen zijn aangepakt:

  • Meet Systeem Analyse en observatie van de test van het eindproduct tonen aan dat deze kritische stap niet beheerst is. We hebben verbeteringen gedefinieerd, besproken en voorgesteld, voornamelijk op het gebied van uitvoering en van interpretatie van de test resultaten.
Neem contact op
  • De assemblage ruimte en werkwijze toonden onvolkomenheden op het gebied van 5S standaarden, product behandeling en standaard werk. Gebaseerd op onze aanbevelingen heeft de leverancier de eind assemblage in korte tijd op het vereiste niveau gebracht.
  • Productie van componenten liet ook afwijking van 5S standaarden en specifiek van traceerbaarheid van componenten zien. We hebben bewustzijn gecreëerd bij het lokale management en verbetering van traceerbaarheid begeleid. Dit laatste omvatte ook tier 2 leveranciers.
  • In samenwerking met het engineering team van de leverancier hebben we het inzicht in de correlatie tussen Key Proces Variabelen en de uiteindelijke product prestatie verbeterd. Dit inzicht vormt de basis voor op feiten gebaseerde communicatie tussen leverancier en OEM en heeft tevens de potentie om uit te groeien tot het toekomstige Proces Beheers Plan.
  • Root Cause Analyse bleek aanvankelijk omslachtig door gebrek aan data. Het opzetten van gestructureerde data verzameling en een mix van Six Sigma en Shainin methodieken heeft correlaties opgeleverd die een directe positieve invloed hadden op de gedefinieerde probleem gebieden.

Resultaat:

Deze intensieve ondersteuning van een leverancier door een OEM mag bijzonder zijn, maar was onvermijdelijk en bleek uiteindelijk succesvol. Het rendement is in een korte periode verdrievoudigd en heeft het niveau bereikt waarop de volgende industrialisatie fase volgens planning kan worden aangevangen.

“Shrink, shrink variation – to reduce the loss” – W. Edward Deming