NPI Inrichting en Realisatie

Deze organisatie ontwikkelt, maakt, assembleert en test complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers (OEM’s). Als eerstelijns systeemleverancier richten ze zich op bedrijven in markten met een hoge productvariëteit, lage volumes en hoge complexiteit – bijvoorbeeld semiconductor, life sciences en digital printing – waar precisie en wendbaarheid van het allergrootste belang is.

Opdracht

Het industrialiseren van diverse producten voor OEM’s, key voor de verdere miniaturisering van de halfgeleider industrie, onder hoge druk m.b.t. time to market. Als senior het mede ontwerpen, begeleiden en implementeren van de NPI systematiek waarbij balans tussen doorlooptijd en zorgvuldigheid werd gezocht.

Aanpak en resultaten

Door gebruik te maken van zowel de kennis van 1st tiers als OEM’s in de regio werd een snelle afstemming van TPD, maakproces en supply chain ingeregeld. Gebruikmakend van de bekende netwerken werd de balans tussen 1st tier en OEM snel gevonden en werd de spanning bij de 1st tier beheersbaar gehouden. Door het inzetten van parallelle supply chains werden risico’s geëlimineerd en aan de wensen van de OEM voldaan. Met onze ervaring zijn we in staat geweest om vorm te geven aan het herinrichten van het NPI proces, waarin balans is gezocht in robuustheid van het proces, risico mitigatie en optimalisatie van de doorlooptijd.

Neem contact op

“Very rewarding to help a 1st tier supplier with a demanding customer.”