Operationalisatie Van Proto-Bouw Naar Serie-Productie

Onze klant is gespecialiseerd in het engineeren, modelleren en analyseren van de nieuwste generatie technologie. Ze staan bekend om hun hoogwaardige apparatuur die het mogelijk maakt kritieke omstandigheden te beheersen bij de toepassing van geavanceerde technologie.

Opdracht

In aanloop naar onze opdracht heeft de opdrachtgever een uitvoerig NPI traject doorlopen ter realisatie van een aantal high-tech proto-modules. Deze waren bestemd voor een grote speler in de chip industrie. Het resultaat hiervan werd als dusdanig positief ervaren dat onze opdrachtgever werd beloonde met een order voor het seriematig produceren van deze modules. Het NPI traject, en de inrichting voor seriematige productie werden eveneens gerealiseerd onder begeleiding van een van onze eigen Process Engineers.

Bovengenoemd leidde tot een multidisciplinaire opdracht (Operational Control en Process Improvement) met de volgende projectdoelen; verhogen move-rate seriematige productie, waarborgen output (QLTC) en het optimaliseren van de project organisatie.

Omdat er o.a. weinig zicht was op de klantvraag voor de lange termijn, leidde een plotselinge move-rate verhoging bij aanvang tot de nodige output problemen. Een aantal voorbeelden hiervan; levertijden toeleveranciers onder druk, frequente productie stops, fluctuatie personeelsbestand, stijging kwaliteits issues enz.. Kortom, om de fysieke output te waarborgen diende de inrichting van de projectorganisatie en de productie nog een aantal stappen te maken.

Aanpak

Om gewenste output-verhoging te kunnen waarborgen hebben we in eerste instantie onze focus verlegd naar het stabiliseren van het huidige proces (Operational Control).

Activiteiten die we hierbij hebben ontplooid zijn als volgt;
• Herzien afspraken toeleveranciers en klant o.b.v. forecast (demand & supply planning)
• Optimaliseren plannings tools voor inkoop/productie (MRP, Project- en Shopfloorplanning)
• Waarborgen benodigde competenties door opleiding en training on the job
• Aanpakken van quality issues gebaseerd op impact en herhaling (RCA,8D)

Vervolgens hebben we onze focus verlegd naar het proces verder beheersbaar en verbeterbaar te maken (Process Improvement). Door o.a. een meer KPI gestuurd proces in te richten werden eventuele verspillingen op het gebied van QLTC inzichtelijk. Door de toepassing van de nodige Lean en Six-Sigma technieken (DMAIC, RCA, PDCA) konden we deze verspillingen vervolgens tegengaan.

Resultaten

Dit alles resulteerde in het behalen van de gewenste move-rate, met zelfs nog de ruimte om extra tijdelijke move-rate verhogingen op te kunnen vangen. Daarnaast steeg efficiency, en ontstond er een stabiel en flexibel productieorgaan. De hiermee vrijgespeelde FTE’s kunnen na een korte training van onze consultant nu de operatie zelfstandig managen, zonder dat de focus op QLTC hierbij verloren gaat. Tot slot hebben we een blauwdruk afgeleverd voor toekomstige seriematige proto-bouw projecten voor onze opdrachtgever.

Neem contact op