Order Management En Distributie

Een Nederlandse zuivelcoöperatie die consumentenproducten op verschillende productielocaties in Nederland produceert, verkoopt en exporteert naar Europa, Azië en Afrika.

Opdracht

Het voorbereiden van de afdeling Ordermanagement & Distributie voor de implementatie van het nieuwe ERP systeem (SAP). Een pilot voor een aantal specifieke ERP-modules, opzet voor een nieuw magazijn in samenwerking met een lokale logistieke dienstverlener en het (Authorised Economic Operator) certificeren van de medewerkers.

Aanpak

De Nobleo Manufacturing projectleider heeft op interim basis de rol ingevuld van Manager Afdeling Ordermanagement & Distributie bestaande uit 25FTE.

Na een grondige analyse van de interne stromen heeft hij een reorganisatie van de afdeling doorgevoerd op verschillende punten. Zo is er een speciaal team op EMEA niveau geformeerd met focus op het zwaartepunt van de orderstroom. Daarbij zijn er meerdere, productgroep gebonden keyaccount teams geformeerd. Verder heeft de afdeling ter ondersteuning van deze nieuwe werkwijze geparticipeerd in trainingen. Deze werden verzorgd door twee aangewezen key-users van de afdeling i.s.m. het overall projectteam. Ook is de bezetting van de afdeling beter in balans gebracht om de dagelijkse taken uit te kunnen voeren. Tot slot is de werkwijze van de afdeling Ordermanagement op meerdere punten aangepast om efficiëntie te bevorderen.

Daarnaast zijn twee vitale acties uitgevoerd. Allereerst zijn er transporttenders ingevoerd voor wereldwijde container verladingen. Ten tweede zijn logistieke partners voorbereid op de nieuwe systematiek van werken.

Resultaten

Aan het eind van het project was Ordermanagement en Distributie succesvol voorbereid op de implementatie van het nieuwe ERP systeem. Twee werknemers zijn geselecteerd om door te stromen naar een dragende functie en de werkprocessen zijn verbeterd.

Het nieuwe magazijn is volledig operationeel, de bijbehorende ERP systemen zijn uitvoerig getest en er zijn geen nadelige effecten ondervonden van de overgang van de oude locatie naar de nieuwe.

Neem contact op
done

“Dairy stromen (order) managen: Van melk naar globale klant.”

Ivo Everaert – Project Leader