Tweede Kamerverkiezing 2021 met inachtneming van COVID-19

Onderzoek naar het effect van COVID-19 maatregelen binnen het stemlokaal op de doorloop van het stemproces bij de komende Tweede Kamerverkiezing.

Opdracht

COVID-19 en de bijbehorende maatregelen gaan een ingrijpend effect hebben op de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. De gezondheid van kiezers en stembureauleden moet gewaarborgd kunnen worden tijdens de aankomende verkiezing. Het doel van deze opdracht is na te gaan wat het effect is op de doorlooptijd van kiezers in het stemlokaal met inachtneming van de maatregelen voor COVID-19 en om uiteindelijk te bepalen hoe lang stemlokalen langer open zouden moeten blijven.

Aanpak

Om te zorgen dat de kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen, worden stemlokalen zo ingericht dat kiezers en stembureauleden overal anderhalve meter afstand kunnen houden. Hiertoe worden drie verschillende groottes van stemlokalen gesimuleerd. Het effect van de maatregelen – op de totale doorlooptijd in het stemlokaal en de (extra) tijd die nodig is om alle kiezers daar te kunnen laten stemmen in de verschillende stemlokalen – wordt geanalyseerd.

Nobleo heeft het gedrag van kiezers gesimuleerd binnen de muren van de stemlokalen. In de simulaties wordt rekening gehouden met de aankomsttijden van de kiezers, eventuele vertraging tijdens het stemmen en de ID-controle en extra looptijd als die nodig is om de 1,5 meter afstand te handhaven.

Binnen het stemlokaal mogen geen wachtrijen ontstaan; kiezers die naar binnen willen zullen hierdoor soms buiten moeten wachten. Deze wachtenden mogen, als ze tijdig gearriveerd zijn, hun stem nog uitbrengen en worden daarom meegenomen om te bepalen of stemlokalen langer open zouden moeten blijven.

Resultaten

  • Doorlooptijd in het stemlokaal is niet alleen afhankelijk van de loopafstanden, maar ook van de bewegingsruimte van de kiezers. Hierdoor is gebleken dat relatief grotere stemlokalen een betere doorstroom hebben dan de kleinere stemlokalen, ondanks de langere loopafstanden.
  • In kleinere stemlokalen bleek het in de simulatie soms noodzakelijk om het aantal stemhokjes te beperken. De vrijgemaakte ruimte zorgt voor een verbeterde doorstroom van kiezers, maar verlaagt de capaciteit van het stemlokaal, waardoor er minder kiezers per uur hun stem kunnen uitbrengen dan bij de grotere locaties.
  • Het is gebleken dat de ID-controle het knelpunt is en de doorstroom van het stemproces bepaalt. Hierom is geadviseerd om deze processtap in een parallelle vorm uit te voeren in plaats van de gebruikelijke sequentiële (serie) vorm, waarin 28% meer kiezers kunnen stemmen.
  • Het stemproces duurt langer wegens de COVID-19 maatregelen, waardoor sommige stemlokalen langer geopend moeten blijven om alle stemgerechtigden de mogelijkheid tot stemmen te bieden. Hoe lang dit precies is, is afhankelijk van de grootte van het stemlokaal en de aankomsten van kiezers.
  • Om de doorstroom te verbeteren wordt het advies gegeven om twee verschillende tafeltjes te gebruiken waar kiezers hun handen kunnen desinfecteren, één voor binnenkomst van de kiezer, één voor vertrek. Dit voorkomt een opstopping wanneer zowel een binnenkomende kiezer als een vertrekkende kiezer hier gebruik van wil maken en tegelijkertijd 1,5 meter afstand moet bewaren.
Neem contact op

“Het is leuk om simulatietechnieken toe te passen op een actueel probleem, in dit geval COVID-19, en tegelijkertijd bezig te zijn voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties”

Berend Steenhuisen – Logistic Optimization Engineer