Verbeteren Coating Kwaliteit

Onze klant bedenkt, ontwikkelt en produceert een volledig assortiment van innovatieve, hoogwaardige landbouwmachines en -diensten voor de wereldwijde landbouw.

Opdracht 

Eén van de productieprocessen van landbouwmachines betreft het coaten van de eindproducten. De poedercoatingkwaliteit voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige standaarden. Hiervoor dient er een nieuwe coatingstraat te worden geïmplementeerd in een bestaand pand, dat daarvoor niet is toegerust. De bestaande productiecapaciteit mag echter niet worden aangetast. De coatingcapaciteit dient met 50% te worden verhoogd en de kwaliteit van het coaten dient daarbij te worden verbeterd. De lijn dient volledig KTL (Kathodische Tauch Lackierung) voorbereid te zijn om een toekomstige overstap te kunnen maken.

Aanpak 

Nobleo Manufacturing heeft een compleet programma geïnitieerd en uitgevoerd, waarbij de organisatie is meegenomen in een afgebakend en beheerste projectaanpak. Tevens is een belangrijke ‘deliverable’ om het kennisniveau van de procesvoering op een aanvaardbaar peil te brengen en te verhogen. Daarnaast is het beheer van de toeleveranciers ook een belangrijk kenmerk geweest.

De gebruikte methoden en technieken hierbij waren Project management, toegespitst op de organisatie en gesplitst naar diverse vakgebieden en het creëren van transparantie voor de organisatie.

Resultaten 

De oude fabriekshal onderging infrastructurele en bouwkundige aanpassingen ten behoeve van de oplevering van een toegespitste coatingproductie faciliteit, waarbij een nieuwe poederlakstraat werd opgeleverd binnen de gestelde tijd en binnen budget. Het resultaat was een autonoom opererende organisatie op een hoger kennisniveau. Gedurende deze overgangsperiode werd het oude productieproces gesloopt en de omgeving werd gerenoveerd, waarmee een naadloze overgang tussen de oude en de nieuwe procesvoering werd gerealiseerd.

Neem contact op

“Typical for a late customer call, eventually finishing succesfully on scope, timing and budget”